OBAVJEŠTENJE - Komisije za javni poziv za izražavanje interesa za pružanje usluga poslovnih banaka bez naknade