Obavijest za izmjene i dopune operativnog plana za IV kvartal 2017. godine