JAVNI POZIV za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz BKS za 2017.godinu, sa razdjela Min.finansija KS