J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog namještenika