Izvršenje Budžeta KS za 2017.godinu po budžetskim korisnicima za period od 01.01.-31.10.2017.godine