Izmjene i dopune Instrukcija br. 2. (Izmjene i dopune BKS za 2018. godinu)