Zbog značajnijeg povećanja prihoda: Vlada KS pokrenula proceduru izrade rebalansa Budžeta za ovu godinu

Vlada Kantona Sarajevo je današnjoj sjednici pokrenula zakonom predviđenu proceduru za izradu rebalansa Budžeta KS za ovu godinu prihvaćanjem Informacije Ministarstva finansija KS o potrebi pokretanja procedure izrade izmjena i dopuna Budžeta KS i izmjena Zakona o izvršavanju Budžeta KS za 2017. godinu.

Razlog ovome je, kako je kazao ministar finansija KS Jasmin Halebić, činjenica da je u Budžetu KS evidentiran značajniji priliv prihoda od poreza na dobit, kao i prihoda od indirektnih poreza i poreza na dohodak.

„Iako je Federalno ministarstvo finansija u revidiranim projekcijama, koje su dostavljene i Ministarstvu finansija KS u maju ove godine, predvidjelo rast prihoda od poreza na dobit i dohodak te indirektnih poreza koje pripadaju Kantonu, nakon evidentiranja ostvarenih prihoda za osam mjeseci, možemo konstatovati da je ostvarenje prihoda od poreza na dobit već prešlo preko predviđenog godišnjeg plana za ovu godinu“, objasnio je ministar Halebić.

Dodao je kako se očekuje da će evidentirani dosadašnji rast ostvarenja prihoda od poreza na dohodak i indirektnih poreza na kraju godine imati efekt ostvarenja preko predviđenog plana u pomenutim revidiranim projekcijama Federalnog ministarstva finansija.

Kako je danas zaključeno, Ministarstvo finansija KS će pripremiti i Vladi dostaviti pomenute zakonske akte u formi prijedloga te predložiti da se njihovo razmatranje i usvajanje izvrši po hitnoj proceduri.

Prema procjenama iz Ministarstva finansija, očekuje se da kompletna procedura bude okončana do kraja ovog mjeseca.