Započeti dogovori o postupku i načinu utvrđivanja konačnog teksta prijedloga Zakona o lokalnoj samoupravi

U Kantonu Sarajevo jučer su započeti dogovori vezani za postupak i način utvrđivanja konačnog teksta prijedloga Zakona o lokalnoj samoupravi. Sastanku organizovanom ovim povodom, osim premijera Fikreta Musića, prisustvovali su i ministri pravde i uprave, privrede, finansija, zdravstva, kulture i sporta, rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica u Vladi KS, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, te načelnici i predstavnici sedam općina Kantona, Saveza općina i gradova FBiH, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Projekta upravne odgovornosti ("GAP").
Premijer Musić upoznao je prisutne o dosadašnjim aktivnostima koje su realizirane u pripremi prijedloga Zakona o lokalnoj samoupravi, te istakao da predstavnici resornih kantonalnih ministarstava i jedinica lokalne samouprave trebaju dogovoriti metod rada za konačno utvrđivanje prijedloga Zakona, odnosno za utvrđivanje poslova iz nadležnosti jednica lokalne samouprave. Također je istakao opredjeljenje Vlade da se postigne dogovor, te da se Zakon o lokalnoj samoupravi uputi u proceduru donošenja do kraja juna 2011. godine.
"Vlada se u što kraćem roku treba izjasniti i okončati obaveze proizašle iz presuda Ustavnog suda FBiH, a koje se odnose na potrebu donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi i kantonalnog Zakona o pripadnosti javnih prihoda, te potrebu usklađivanja pojedinih kantonalnih propisa iz Djelimične presude po tužbi Grada Sarajeva", istakao je premijer Musić.
Tokom diskusije, predstavnici Grada upoznali su prisutne da je Grad Sarajevo sa predstavnicima Projekta "GAP" formirao stručna tijela za pronalaženje rješenja i modela za prenošenje nadležnosti i sredstava, kao i da u okviru Saveza općina i gradova FBiH već postoje radne grupe za utvrđivanje poslova iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.
S obzirom da se radi o složenim poslovima, posebno kada je riječ o obezbjeđivanju sredstava za obavljanje poslova iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, kao i specifičnostima vezanim za komunalnu infrastrukturu, obrazovanje i druge oblasti u Kantonu, sve aspekte treba pažljivo sagledati i predložiti najoptimalnija rješenja, zajednički je stav učesnika skupa.
Zaključeno je da nosilac aktivnosti dogovora o poslovima iz nadležnosti lokalne samouprave i izradi prijedloga Zakona o lokalnoj samoupravi treba biti Ministarstvo pravde i uprave KS. Također, gradonačelnik Sarajeva, načelnici općina, predstavnici Saveza općina i gradova FBiH, te ministri resornih ministarstava KS, do ponedjeljaka 21.marta 2011.godine trebaju dostaviti Ministarstvu pravde i uprave KS imena svojih ovlaštenih predstavnika po pojedinim oblastima. Oni će predstavljati zajednički stručni tim zadužen za utvrđivanje poslova iz nadležnosti lokalne samouprave, načina obezbjeđenja sredstava za njihovo izvršavanje, kao i za utvrđivanje teksta prijedloga Zakona o lokalnoj samoupravi.
Radni materijal prijedloga Zakona o lokalnoj samoupravi sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi svi zainteresovani mogu pogledati na web stranici Vlade www.ks.gov.ba i Ministarstva pravde i uprave KS.