Vlada Kantona Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj: Dogovori oko kreditiranja rekonstrukcije vodovodne mreže i tramvajske pruge

"Drago nam je da možemo učiniti više za Sarajevo, spremni smo podržati projekte koje su na vrhu prioriteta vaših potreba" naglasila je danas Lin O Gradi, zamjenik direktora za komunalnu strukturu iz centrale EBRD-a (Evropske banke za obnovu i razvoj) u Londonu. Zajedno sa Ianom Jenningsom, specijalistom za gradski saobraćaj i Kjetil Tvedom, ekonomistom iz iste centrale o projektima rekonstrukcije komunalne infrastrukture razgovarali su danas sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem i ministrima u Vladi KS.

Prema ranijim dogovorima, u projekte koji bi trebali biti realizirani u narednih tri do pet godina, Kanton Sarajevo je izdvojio potrebu kreditiranja obnove vodovodne mreže, rekonstrukciju tramvajske pruge uz rješavanje pitanja naplate usluga javnog prijevoza te ulaganja u vertikalni transport i vještačko zasnježivanje na Bjelašnici.

"Mi ćemo u nekoliko narednih dana prema vama i zvanično uputiti dopise i projekte saobraćajne i komunalne infrastrukture sa elementima koji su neophodni za dalju proceduru. Nakon toga možemo potpisati, kao što ste predložili, memorandum o razumijevanju koji će definisati projekte i investicijske planove u narednih pet godina" istakao je premijer Konaković.

U EBRD-u su spremni finansirati pripreme projekata i njihovu implementaciju, te još jednom potcrtavaju da potpuna tehnička spremnost projekata i prihvaćanje mjera restruktuiranja nadležnih komunalnih preduzeća su uslovi bez kojih neće biti moguća realizacija ovih kredita.