Usvojene izmjene i dopune Budžeta KS za 2018.godinu: Sredstva u iznosu od 82.600.835 KM raspoređena na brojne projekte

Skupština Kantona Sarajevo na jučerašnjoj sjednici usvojila je, po hitnom postupku, Izmjene i dopune Budžeta KS za 2018.godinu i Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta KS za 2018. godinu. Budžet  je uvećan  i sada iznosi 851.680.835 KM.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić, u svom obraćanju, objasnio je da se ukupni prihodovni potencijal u odnosu na prvobitni Budžet KS za 2018. godinu povećao za 82.600.835 KM, a to je rezultat povećanja poreza na dobit i poreza na dohodak, očekivanog povrata sredstava od neutrošenih projekta iz prethodnih godina, kao i sredstava koja su u proteklom periodu 2018. godine zaključcima Vlade KS, a u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta KS unesena u prihodovnu i rashodovnu stranu Budžeta KS za 2018. godinu.

Prema riječima ministra, navedena sredstva su raspoređena na brojne projekte. Između ostalog, za nabavku opreme u Općoj bolnici "Prim.dr.Abdulah Nakaš" i za odjeljenje Pedijatrije u ovoj ustanovi izdvojeno je 300.000 KM, za podršku mladima u stambenom zbrinjavanju 400.000 KM, za osnivanje centra za napredne tehnologije predviđeno je 225.000 KM, a za završetak zgrade Akademije scenskih umjetnosti 400.000 KM. Sredstva u iznosu od 500.000 KM planirana su za nabavku opreme za organizaciju EYOF-a 2019., a 685.000 KM je planirano za  rekonstrukciju bazena za studente na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja.

Planirana su između ostalog i sredstva za proširenje Aleje veterana na groblju Vlakovo kao i parkinga ovog groblja, u iznosu od 450.000 KM.

Za projekt proširenja gasne mreže u Kantonu Sarajevo predviđeno je 500.000 KM, za projekte energetske efikasnosti na objektima obrazovnih ustanova 80.000 KM...

Po hitnom postupku, Skupština je također usvojila Zakon o izmjeni Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama.

U nastavku zasjedanja, danas sa početkom u 10:00 sati,  zastupnici će se izjašnjavati o Prijedlogu zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone u Kantonu Sarajevo, te  ostalim najavljenim tačkama dnevnog reda 43. radne sjednice.