Uspješan drugi krug obuka budžetskih korisnika za rad u aplikaciji „eBudget“

U periodu od 29. januara do 6. februara 2018. godine, održan je drugi krug obuka za sve budžetske korisnike Kantona Sarajevo za korištenje aplikacije „eBudget“. Edukaciji je, od ukupno 163 korisnika, prisustvovalo njih 151.

Predstavnici osnovnih i srednjih škola, JU Djeca Sarajeva, te ustanova kulture i socijalne zaštite obuci su prisustvovali prva tri dana. Ovi budžetski korisnici neće imati direktan pristup aplikaciji, jer bi to iziskivalo dodatne troškove, te će svoje zahtjeve dostavljati putem resornih ministarstava.

Pored njih edukacije su održane za sva resorna ministarstva i ostale budžetske korisnike.

Tehnički dio obuke su vršili predstavnici firme AvaCom Group u saradnji sa zaposlenicima Ministarstva finansija iz Sektora za budžet i fiskalni sistem.

Tom prilikom upoznali su sve budžetske korisnike o radu u aplikacije kao i o načinu planiranja budžeta.

Većina korisnika je na kraju obuka uspješno predala svoj usvojeni Plan Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Planirano je da svi budžetski korisnici izradu Dokumenta okvirnog budžeta 2019-2021 godina kreiraju u pomenutoj aplikaciji.