Skupština KS odlučila, 5. februar „Dan sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992-1995. godine“

Skupština Kantona Sarajevo donijela je danas na svojoj 26. sjednici Odluku o proglašenju 5. februara „Danom sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992-1995. godine“.

Kako je obrazloženo u materijalu, ovaj dan će se obilježavati obaveznim programima, odnosno komemorativnim sadržajima s protokolarnim aktivnostima, kao što su: komemorativna sjednica Skupštine KS, Gradskog i svih općinskih vijeća, historijski čas u svim osnovnim i srednjim školama KS, posjete i polaganja cvijeća na spomen-obilježja poginulih branitelja i civila grada Sarajeva, te druge aktivnosti.

Motiv da se 5. februara proglasi ovim tužnim danom sjećanja na sve stradale Sarajlije pronađen je u istom danu iz 1994. godine, kada je počinjen stravičan zločin na lokalitetu sarajevske pijace Markale.

Na istoj sjednici, prije ove tačke, nije usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo, dok su primljene na znanje Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ za period 01.01. do 31.03.2020. godine, te Informacija o zaštiti zraka u KS.

Zastupnici su u nastavku zasjedanja donijeli odluku o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva KS Suada Brljajolija.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić je s dnevnog reda sjednice povukao Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo.

Na ovoj sjednici zastupnici su donijeli šest odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina, u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH, a u svrhu izgradnje saobraćajnice Prve transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj.

Donijeli su i četiri odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stanova za četiri porodice pripadnika boračke populacije iz našeg kantona.

Zastupnici su potom dali suglasnost i na nacrt ugovora o kupoprodaji, za kupovinu: • građevinske parcele koja se nalazi u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, označena kao k.č. 375/40 K.O. Koševo, s.p. površine 281 m², upisanoj u zk.ul.br. 12282, iste K.O., (što odgovara par.br. 650/20 K.O. Sarajevo VI, kat.stanje, upisanoj u PL/KKU 568 iste K.O.) i • građevinske parcele koja se nalazi u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, označena kao k.č. 545/10 K.O. Koševo, s.p. površine 1.903 m², upisanoj u zk.ul.br. 12291, iste K.O., (što odgovara par.br. 650/8 K.O. Sarajevo VI, kat.stanje, upisanoj u PL/KKU 568 iste K.O.), koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe zaključiti sa prodavcem – Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Općina Centar, ulica Mis Irbina broj 1.

Zastupnici nisu podržali Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2019. godine, kao ni Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za isti period.

Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu dobio je neophodnu zastupnički podršku, dok Izvještaj o poslovanju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu nije podržan.

Nakon više pitanja i datih odgovora, zastupnici nisu podržali ni Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu.

Zastupnici su usvojili Izvještaj o radu za 2019. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01-31.12.2019. godine Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”.

Na molbu predsjedavajućeg Skupštine KS Mirze Čelika, zbog nedovoljnog broja predloženih mjera, a u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, premijer KS Mario Nenadić povukao je sa dnevnog reda Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za prošlu godinu, kako bi ga do sljedeće sjednice doradili.

Na kraju današnjeg cjelodnevnog zasjedanja Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu nije dobio potreban broj zastupnički glasova, tako da nije usvojen.