Skupština KS donijela odluku o osnivanju nove osnovne škole na Stupu

U nastavku jučerašnje 38. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo donesena je Odluka o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove “Jedanaesta osnovna škola“ Ilidža, u sarajevskom naselju Stup 2. Inicijativu za osnivanje škole Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS podnijeli su građani, jer brojni učenici iz ove mjesne zajednice pohađaju osnovne škole na Ilidži, Dobrinji, u Nedžarićima ili nekim drugim dijelovima KS-a.

Također je donesena Odluka o stavljanju van snage odluke o izmjeni naziva osnovnoj školi na području općine Novi Grad, a radi se o OŠ "Mustafa Busuladžić".

Zastupnici su donijeli i odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost za BiH“, i to za tri škole.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe sa IPSA institutom d.o.o Sarajevo, u svrhu oblikovanja građevinske parcele, nije dobio podršku većine zastupnika.

Kako je dogovoreno, redovne mjesečne informacije o poslovanju KJKP "Vodovod i kanalizacija" i "Gras" bit će razmatrane na narednoj radnoj sjednici Skupštine KS.