Skupština KS: Donesen novi Zakon o komunalnim taksama

Skupština Kantona Sarajevo danas je donijela novi Zakon o komunalnim taksama, a kao bitan razlog njegovog donošenja, kako je to istakao ministar finansija KS Davor Čičić, jeste presuda Ustavnog suda Federacije BiH  kojom je utvrđeno da neke odredbe starog zakona nisu bile u skladu sa Ustavom FBiH.

Naime, ovom presudom je utvrđeno da vrsta djelatnosti ili zanimanje ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite  visine komunalnih taksi na istaknutu firmu, oznaku, obilježje, natpis na ostalim poslovnim prostorijama i objektima, što je ugrađeno u novi  kantonalni Zakon o komunalnim taksama. 

“Takođe, novinu u Zakonu predstavlja obaveza plaćanja komunalnih taksi poslovnih prostora  u kojima se priređuju klasične i posebne igre na sreću. Takođe, uvažen je zahtjev poslodavaca da se ova taksa ne plaća. na veličinu istaknute  firme dimenzija 200x300 mm, dok oznake većih dimenzija ostaju predmet naplate ove takse”, istakao je ministar Čičić.

On je podcrtao važnu novinu u ovom Zakonu kojom je propisana nadležnost općina da svojim odlukama donesu tarife po plaćanju ovih taksi.

Skupština je danas dala saglasnost na Finansijski plan Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2022. godinu koji iznosu  58.841.000 KM.

Usvojeni su programi rada i finansijski planovi  kantonalnih zdravstvenih ustanova za 2021. godinu i to: Doma zdravlja KS,  Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, Zavoda za sportsku medicinu, Zavoda za bolesti ovisnosti, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ te Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Nakon što je razriješen stari, danas je  imenovan novi Nezavisni odbor Skupštine Kantona Sarajevo u sastavu: Kenana Kapo, Esad Solak, Jasmin Idrizović, Adis Šečić, Branislav Binjevac, Mensud Cibra i Mineta Hrvat.