Razgovor predstavnika Vlade KS sa direktorima „BH-Gas“-a, „Sarajevogas“-a i „Toplana“: Riješiti problem dijela dugovanja prije početka sezone grijanja

Iznalaženja neophodnih modela čijom primjenom bi se omogućilo izmirenje dijela duga „Toplana“ prema „Sarajevogas“-u te „Sarajevogas“-a prema „BH-Gas“-u za isporučeni prirodni gas tema je o kojoj su danas razgovarali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri komunalne privrede i finansija Senad Hasanspahić i Jasmin Halebić sa direktorima „BH-Gas“-a Mirzom Sendijarevićem, „Sarajevogas“-a Nihadom Glamoč i „Toplana Sarajevo“ Admirom Džuburom.

S tim u vezi, istaknuto je da dug „Toplana“ prema „Sarajevogas“-u na današnji dan iznosi 97.564.005,00 KM, dok „Sarajevogas“ BH-Gas“-u duguje 55.443.496,00 KM bez zakonskih zateznih kamata koje također imaju višemilionski iznos.

Bilo je riječi i o poduzimanju neophodnih koraka na racionalizaciji poduzeća „Toplane“ i „Sarajevogas“ kao i o tarifnoj politici i cijenama isporuke toplotne energije „Toplana Sarajevo“, jer ovo preduzeće svojom neekonomskom cijenom usluge u pomenutom lancu preduzeća proizvodi najveći problem.

Na sastanku je najavljeno da će Vlada Kantona Sarajevo u narednom periodu u rješavanje ove problematike aktivno uključiti i Federalnu vladu.

„Namjera nam je da u našim razgovorima pronađemo adekvatne modele za rješenje problema dugovanja i prije početka sezone grijanja stabiliziramo isporuku prirodnog gasa prema krajnjim potrošačima u Kantonu Sarajevo“, istakao je ovom prilikom premijer Konaković.