Prva sjednica Vlade Kantona Sarajevo - informacija za javnost

Premijer i ministri u Vladi Kantona Sarajevo na današnjoj prvoj sjednici upoznali su se sa radnom verzijom budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu. Ministar finansija Muhamed Kozadra predočio je okvirne mogućnosti u kojima bi se mogao kretati novi budžet, imajući u vidu ostvarene dosadašnje i projicirane buduće prihode tako da bi iznos do 660 miliona KM trebao biti okvir novog budžeta.
"U sljedećih pet dana očekujemo da ministri definišu potrebe i zahtjeve ministarstava prema budžetu, da budu korektni i konstruktivni, uz jasna obrazloženja i opću odrednicu imperativa štednje, kako bi najkasnije do 01. februara Vlada mogla utvrditi nacrt budžeta i poslati ga u skupštinsku proceduru", rekao je premijer Musić nakon upoznavanja Vlade sa radnim materijalom za izradu budžeta.
Na tragu opredjeljenja ostvarivanja stalnog dijaloga sa sindikatima i ostvarivanja partnerskih odnosa, Vlada je danas formirala dva pregovaračka tima koji će u narednom periodu razgovarati sa sindikatima obrazovanja, policije, državne službe, odnosno komunalne privrede.
Na lični zahtjev, a zbog sukoba interesa, prof. dr Hanka Vajzović, zastupnica u Skupštini KS i Domu naroda FBiH razriješena je dužnosti člana Upravnog odbora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.