Press konferencija u povodu 100 dana Vlade KS: Fokus na reformama u obrazovanju i zdravstvu

Rezultate rada Vlade Kantona Sarajevo koja je imenovana 23. marta 2015. godine danas je na press konferenciji sublimirao i predočio javnosti premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Političku klimu u kojoj je djelovala  ova Vlada u svojih prvih 100 dana premijer je ocijenio kao zadovoljavajuću, potcrtao pozitivan stav Skupštine Kantona Sarajevo koja prepoznaje i podržava reformska opredjeljenja ove Vlade.

Kako je to i Skupština tražila, Vlada je, nakon usvajanja Budžeta krajem marta odmah krenula u njegove izmjene i dopune, sredinom prošlog mjeseca utvrđen je Nacrt rebalansa budžeta, a po okončanju javne rasprave Vlada će, u skladu sa svojim politikama, predložiti Izmjene i dopune budžeta za 2015. godinu. U proteklih 100 dana Vlada je, podsjetio je premijer Konaković, održala 15 sjednica, donijela 340 dokumenata.

U svrhu jačanja funkcija Kantona Sarajevo, Vlada je posebno definisala nekoliko segmenata. Kroz materijalno i kadrovsko jačanje policije, Tužilaštva i inspekcija Vlada želi naglasiti svoje opredjeljenje u borbi protiv svih oblika kriminala, nužnost procesuiranja brojnih tužbi koje "čekaju" u kantonalnom tužilaštvu, jače borbe protiv crnog tržišta.

"U proteklih 100 dana obišli smo sva javna i komunalna preduzeća, kantonalne javne ustanove, Tužilaštvo, sastali smo se sa ljudima koji upravljaju njima, razgovarali o svim temama, najavili neke procese i poteze koje ćemo povlačiti. Sa sindikatima gradimo dobre odnose, vjerujemo da ćemo uspjeti zajedno naći optimalna rješenja za mnoga otvorena pitanja, u nevladinom sektoru vidimo korisnog i dobronamjernog partnera. Naša nastojanja da upravljanje javnim i komunalnim preduzećima uzmemo u svoje ruke zakočila je, po meni, nejasna legislativa o sukobu interesa. Tražićemo najbolja zakonska rješenja ", poručio je premijer Konaković.

On se osvrnuo na djelovanje i rezultate svih ministarstava u proteklih 100 dana te izdvojio najvažnije korake koji su u spomenutom periodu učinjeni. U domenu finansija to je svakako izrada rebalansa budžeta o čemu je u toku javna rasprava, napori koji su urodili pomjeranjem isplata plata za nekoliko dana ranije. Posebno je naglašena važnost donošenja uredbe o raspodjeli vlastitih prihoda koja je u pripremi, kako bi ovako ostvareni prihodi bili vidljivi i trošili se za podizanje kvaliteta u obasti u kojoj su ostvareni.

Za obrazovanje i zdravstvo, podsjetio je premijer Konaković, troši se oko 600 miliona godišnje i stoga je jasno opredjeljenje Vlade da ove oblasti moraju doživjeti kvalitativne reforme. Neki koraci su već učinjeni, optimalno korištenje prostornih i kadrovskih resursa u školama usmjereno je na podizanju kvaliteta nastavnog procesa. Proces integrisanja Univerziteta treba nastaviti, a dio ogromnih sredstava koja, nažalost, još uvijek fakulteti netransparentno stiču i troše, žele se usmjeriti na podizanje studentskog standarda.

Registar prostora, opreme i uposlenih u ustanovama zdravstvene zaštite je važan projekt Ministarstva zdravstva, a njegov osnovni cilje je smanjenje nepotrebnih troškova, bolje esencijalne liste lijekova, bolje kontrole, smanjenje liste čekanja. Ovakvi reformski procesi neće biti laki, ali bez njih stanje bi postajalo sve teže, što pred ovu Vladu, kako je naglašeno, stavlja imperativ reformi.

U oblasti saobraćaja učinjeni su važni potezi u KJKP "Gras", 150 uposlenih su doblili odluke o penzionisanju, upošljavanjem nedostajućih vozača stavljaju se u funkciju novi i sanirani autobusi i trolejbusi na nedostajućim linijama javnog gradskog prijevoza. Radi se i na povećanju naplate usluga prijevoza, te se vrši nadzor nad štampanjem karata.

U oblasti prostornog uređenja Ministarstvo je pripremilo, a Skupština je donijela Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na  području KS kao i Zakon o zakupu stana. U toku je javna rasprava o Nacrtu “B faze” izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine.

Ministarstvo kulture i sporta je krenulo u uređenje nekoliko oblasti, pa je tako izmijenilo Zakon o samostalnim umjetnicima u svrhu njegove efikasnije primjene, u skupštinskoj proceduri je i Zakon o zaštiti kulturne baštine, a radi na zakonskom uređivanju zaštite vrhunskih sportista. Ministarstvo za boračka pitanja radi punom parom na ostvarivanju i realizaciji prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite, stambenog zbrinjavanja, materijalne pomoći, zapošljavanja, naglašeno je na press konferenciji. Jedan takav je projekt Tunela DB koji će uz dodatna ulaganja biti projekt sa velikim ekonomskim potencijalima. Sva prava koja imaju naši sugrađani po zakonima u oblasti socijalne zaštite resorno ministarstvo na vrijeme realizira, u proteklom periodu kroz Zakon o plaćama u ustanovama iz ovog resora uređena su primanja zaposlenih u ovoj oblasti. Ministarstvo privrede kreće u jaču borbu protiv neizmirenih dugovanja po osnovu koncesionih ugovora na prirodnim resursima u Kantonu Sarajevo. Zakonom o poticaju male privrede koji je upućen prema zastupnicima Skupštine KS želi se napraviti zakonski okvir i budžetska sredstva koja će biti usmjerena u razvoj male privrede. Ministarstvo pravde i uprave definiše zakonske pretpostavke za legislativu u svim oblastima, i u mjeri kako je to zakonom definisano brine o Kantonalnom tužilaštvu i sudovima u Kantonu Sarajevo.