Premijer Zolj:Udovoljit ćemo zahtjevima ljekara, a osnovica svim ostalim budžetskim korisnicima može biti 300 KM

Premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj danas je s ministricom zdravstva Zilhom Ademaj, ministrima za obrazovanje, nauku i mlade, pravde i uprave, te finasija Elvirom Kazazovićem, Marijom Nenadićem i Jasminom Halebićem održao konferenciju za novinare na kojoj su poručili kako su još prije tri mjeseca najavili štrajkove u septembru.

“Kada su objavljenje izborne liste naša predviđenja su se obistinila, jer su neke sindikalne vođe na listama političkih partija i njima je ovo dobar politički marketing. To nije fer, jer je opredjeljenje Vlade Kantona Sarajevo od početka bilo povećanje plata i u obrazovanju, i u zdravstvu, i u policiji i u državnoj službi”, naveo je premijer Zolj te dodao da je do povećanja budžetskih sredstava došlo, ali ne toliko koliko to govore sindikati.

Po njegovim riječima, imali smo najave da će doći do povećanja Budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja. Međutim, mnogi su i to zloupotrijebili kao da je riječ o pijaci.

“Sindikat zdravstva svoja prava i plate ostvaruje iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i na današnjem kolegiju Vlade smo dogovorili da na sastanku koji će se održati u 15:00 sati udovoljimo njihovim zahtjevima za osnovice, te da nemaju razloga za štrajk”, istakao je premijer Zolj.

Pojasnio je kako je sindikat radnika u zdravstvu tražio povećanje od 0,3 posto, dok je ovaj drugi sindikat tražio povećanje od 0,4 posto do kraja godine.

“Njihovi zahtjevi stalno variraju, ali se moraju odreći određenih subvencija na koje imaju prava jer će na taj način imati osnove za povećanje plate. Ovo sve činimo kako na udaru ne bi bili naši građani i njihove potrebe. Prihvatili smo njihove osnovne zahtjeve, i krenut ćemo u pregovore za potpisvanje novih koletivnih ugovora”, potcrtao je premijer Zolj.

Rekao je i kako čekaju konačnu odluku Kantonalnog suda, koja ukoliko bude pozitivna, pokrenut će se tužbe i tražiti odštete.

“Povećanje plata u obrazovanju ne tiče se samo njih, tačnije oko 2.000 uposlenih u ovoj oblasti, nego i još 9.000 zaposlenih. Mi moramo naći osnovicu koja neće dovesti do kolapsa Budžeta. S visokim obrazovanjem smo postigli dogovor da osnovica bude 300 i uskoro očekujemo potpisivanje Kolektivnog ugovora, a u srijedu ćemo imati sastanak sa predstavnicima sindikata državnih službenika, policije i obrazovanja”, najavio je premijer Zolj.

Osnovica će za sve biti povećana s 290 na 300 i to je maksimum do kojeg se može ići. Uvijek se za primjer koriste osnovice općina i u budućnosti je potrebno i s načelnicima imati oštrije pregovore.

“Oni imaju stalne zahtjeve za finansiranje projekata, a uposlenici im imaju puno veće plate od državnih službenika u Kantonu Sarajevo”, naglasio je premijer Zolj.

Ministrica Ademaj je podsjetila kako doktori medicine i stomatolozi štrajkuju već trinaesti dan, a od danas su im se pridružili i ostali radnici u zdravstvu.

“Štrajk je najviše pogodio naše građane i pacijente i s tim treba prestati pod hitno”, poručila je ministrica Ademaj.

Mišljenja je da su dogovori postignuti te da će se konačno završiti pregovori i donijeti aneksi kolektivnih ugovora.

“Imali smo brojne primjedbe građana, jer nisu mogli obaviti preglede kad su bili zakazani, ali na svu sreću nije bilo incidenata”, kazala je ministrica Ademaj navodeći kako su zahjevi doktora prihvatljivi, iako trenutno nedostaje tri miliona sredstava koja ćemo preraspodjelama namiriti.

Dodala je kako postojeći kolektivni ugovori ističu u novembru, te ukoliko uspiju završiti pregovore insistirat će da se odreknu određenih prava i dodataka na plaću, kao i na neka druga primanja iz radnog odnosa.

Ministar Kazazović je kazao da je potrebno povećati osnovicu i državnim službenicima u Kantonu Sarajevo jer je prema njima napravljena najveća diskriminacija.

“Raspoloživa budžetska sredstva diktiraraju povećanja plata i zagovarao sam da osnovica za prosvjetne radnike bude 305, jer postoji bojazna da resor obrazovanja pređe na nivo lokalne zajednice, što bi bilo pogubno za obrazovanje”, istakao je ministar Kazazović.

Pozvao je prosvjetne radnike da kroz sindikat traže svoja prava i ne utiču na odvijanje nastave, jer to utiče na djecu i vrlo je osjetljivo to raditi u ovom predizbornom periodu kada će biti shvaćeno kao predizborna kampanja.

Ministar Nenadić je kazao kako su resori zdravstva i obrazovanja samo dio od ukupno 11.000 ljudi koji djeluju u javnom sektoru.

„Po jednu četvrtinu uposlenih u javnom sektoru okvirno dijele obrazovanje, zdravstvo, državna služba i namještenici i drugi resori, gdje spada komunalna privreda, kultura i čitav niz drugih djelatnosti. Prerano smo počeli licitirati o tome kolika osnovica treba da bude u jednom, drugom i trećem resoru. Drago mi je da je Vlada KS stoji iza toga da osnovica u javnom sektoru mora da bude ista za sve. Druga je stvar koliko kod nekih vanbudžetskih korisnika ili u nekim resorima postoji više ili manje mogućnosti i potreba, ali i interesa Vlade i onih zbog kojih donosimo odluke da se na neki drugim načinima razlikuju primanja i standard doktora, policijskih službenika i radnika u obrazovanju, ali onih koji direktno rade u obrazovnom procesu. U državnoj službi trenutno funkcionira oko 3.500 ljudi i ja nemam nikakav problem sa kulturom dijaloga, kao što neke moje kolege apostrofiraju, jer sam sindikatima državnih službenika i namještenika jasno rekao da ću se boriti da državna služba i namještenici nakon silnih godina funkcioniranja ovdje u KS, napokon bude u istoj osnovi kao i svi drugi u javnom sektoru. Na tome smo svi skupa uspjeli, ne samo ja kao ministar pravde i uprave KS jer, priznat ćete, ništa nije vredniji sekretar u osnovnoj školi od sekretara u ministarstvu. Prema tome, ista plata za isto radno mjesto, jer tako kaže Zakon o radu, a rekli su i drugi propisi“, naveo je ministar Nenadić.

Podsjetio je kako se u KS sindikati registruju kao udruženja građana, kao i da je ih je registrovano 12, od čega je 11 reprezentativno.

„Sa sedam od njih Vlada KS ima potpisane kolektivne ugovore. Nije lako voditi ove pregovore, prema tome, moramo vjerovati jedni drugima. Moramo shvatiti, pored 11.000 zaposlenih u javnom sektoru, što je svega pet posto od ukupnog broja zaposlenihu KS, da kada bi upotpunosti prihvatili zahtjeve sindikata učinili bi dodatno nekonkuretnim realni sektor u KS. Dakle, svi koji bi imali neku šansu 'bježali' bi prema javnom sektoru.To je sve potrebno uskladiti i izbalansirati, zbog čega je politika ove Vlade da treba povećati standard u javnom sektoru, treba ga urediti na istim osnovama za sve korisnike, ali pri tome izbalansirati javni i realni sektor, kao i standard svih građana u KS-u, a nikako vratiti se u situaciju od prije dvije ili dvije i pol godine kada je ova Vlada u ovom sastavu i počela da radi, izuzev premijera koji je došao na čelo Vlade prije pet, šest mjeseci. Ono što je posebno važno u ovom kontekstu i podsjećam vas da je prvi zakon koji je donijela ova Vlada bio zakon kojim smo smanjili plate direktorima i rukovodiocima u javnom sektoru, jer smo zatekli plate onih koji su rukovodili javnim fondovima i direkcijama sa 11, devet, sedam i pol pa sve do najniže do četiri hiljade KM. Ovaj zakon garantira da direktori u javnom sektoru imaju do tri hiljade KM svoju platu. Posebno sam zainteresiran i s vama dijelim svoje mišljenje da treba povećati plaće i zdravstvenim radnicima, i prosvjetnim radnicima, ali također i državnim službenicima i namještenicima, jer osnovica od 290 KM, kolika je trenutna u KS, a puno je niža u odnosu na najsiromašnije općine iznad nas, a to su dvije općine da ih sada ne spominjem, čija je osnovica 305, pa do onih najjačih koje imaju do 380 ili 390 KM osnovicu. Prema tome, smatram da smo na jednom dobrom putu, na prekretnici, i da ćemo narednih dana naći rješenje prihvatljivo za sve. Koristim se prilikom da se svom resoru, resoru državne službe i njihovim sindikatima zahvalim na razumijevanju u odnosu na druge rersore, realni sektor i stanovništvo te okolnosti u kojima živimo“, istakao je ministar Nenadić.

Podsjetio je da se do sada isplaćeno oko 40 miliona tužbi iz javnog sektora kao i da ih ima još toliko.

„To su nam ostavili u amanet naši prethodnici koji su vođenjem neravnomjernih politika, nepoštivanjem Zakona o radu, kolektivnih ugovora i drugih potpisanih akata doveli u situaciju i stvorili uslove za tužbe zaposlenih u javnom sektoru. Mi te uslove nećemo sigurno ponoviti i to je ono što karakteriše naš rad“, zaključio je ministar Nenadić.

Ministar finansija Halebić je rekao kako bismo se više trebali zalagati za usvajanje održivih rješenja, onih koje imaju realnu finansijsku podlogu.

“Kada smo preuzeli naše mandate osnovica u KS je bila 276 KM a sada je 290 KM. Za razgovor o osnovici postoje pravila i vrijeme. Za to je bitna projekcija Budžeta, rast bruto domaćeg proizvoda i kretanje cijena. Ukoliko se ove tri stvari mijenjaju, rastu ili opadaju, mogu biti zakonski osnov za razgovor o promjeni osnovice. S tim naravno, što mi želimo da pozitivna privredna kretanja, povećanje bruto domaćeg proizvoda, pozitivne projekcije za budžetska sredstva u 2019. godini pretočimo u nešto što će biti unapređenje položaja zaposlenika koji primaju platu iz Budžeta KS. Sa druge strane potrebno je održati balans, i ne bi bilo ni fer ni održivo da se osnovice za plaće povećavaju preko toga. To bi značilo da nekome moramo smanjiti, jer nemamo čarobni štapić u finansijama u kojem možemo sve račune platiti, a nekima još i povećavati. Moramo biti oprezni i sa poređenjima, a ona su uglavnom sa općinama. Mi s tim nivoom vlasti nemamo zajedničke finansijske tokove. Mi nastupamo u ‘kantonalnoj ligi’ uz ostale kantone u FBIH. Osnovica u Kantonu Sarajevo je druga po visini plate u odnosu na druge kantone”, pojasnio je ministar Halebić.

Prije dvije godine, po njegovim riječima, pokrenuta je žustra diskusija o tome da se sredstva koja KS dobija preko FBiH od indirektnih poreza, a to je najveća stavka u Budžetu, trebaju umanjiti, a uvećati nekim drugim kantonima.

“To je ona priča o famoznom ponderu dva. Mislim da ako...