Premijer Zolj i ministar Halebić o Nacrtu budžeta za 2019.godinu

Nakon današnje sjednice Vlade Kantona Sarajevo na kojoj je ponovno utvrđen Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu, javnosti su se obratili premijer Adem Zolj i ministar finansija Jasmin Halebić.

“Ova vlada je uvijek bila od riječi i sve što je do sada rekla to je i uradila. Mi smo najavili ponovno razmatranje Nacrta budžeta KS za 2019. godinu, što smo i učinili, te smo ga danas usvojili jednoglasno. Visina planiranog budžeta ostala je ista i iznosi 928.370.000 KM. Došlo je samo do jedne manje izmjene unutar Ministarstva za boračka pitanja”, istakao je premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj.

Potcrtao je kako je u ovom Nacrtu budžeta za kapitalne projekte planirano 150 miliona KM, a u istom tom iznosu planirani su i oni koji će biti realizovani iz inostranog zaduženja, tačnije iz kredita EBRD-a. Još jednom je naglasio kako je ovo do sada najveći iznos budžeta.

“Potpisali smo kolektivne ugovore sa sindikatima i svima povećali osnovice, a samim time se uvećao i iznos za plate, ali ne za 150 miliona KM. Riječ je o jedinstvenoj poziciji za isplate plaća svim budžetskim korisnicima na kojoj se od naredne godine nalazi i Univerzitet u Sarajevu, jer prelazi na trezorsko poslovanje, pa se za njihove plaće od pomenutog iznosa izdvaja 120 miliona KM”, naveo je premijer Zolj.

Po njegovim riječima, u ovom Nacrtu ima i novih projekata. Tu se prije svega misli na “Sarajevsku panoramu” čija je ideja nastala po uzoru na Istanbulsku, a podrazumijeva muzej u kojem će u Tri D/dimenziji biti prikazano šta se dešavalo tokom agresije na BiH, te projekt “BH ratnik od Kulina bana do današnjeg dana”.

“Pješačka staza za Kazane na Trebeviću je još jedna inovacija. Dali smo osnovu da se brojni projekti realiziraju u narednoj godini, jer nama nije važno ko će presijecati vrpce. U maju 2019.godine sredstva od EBRD-a će biti operativna, i moći će se započeti sa nabavkom novih autobusa, tramvaja i trolejbusa, kao i sa rekonstrukcijom tramvajske pruge od Marijin Dvora do Ilidže, te izgradnjom nove pruge od Ilidže do Hrasnice. Do tada resorna ministarstva trebaju da završe sve potrebne procedure”, rekao je premijer Zolj.

Dodao je i kako su završene projektne dokumentacije za neke od projekata pa se može početi i sa tenderskim procedurama kako bi se već na proljeće krenulo s izvođenjem radova.

“I mi smo djeca ovog grada i želimo da kao i naši građani budemo zadovoljni što se Sarajevo modernizira i obnavlja. Vlada Kantona Sarajevo je svoj posao uradila i proslijeđuje Nacrt budžeta KS u skupštinsku proceduru, a njegov tekst od petka stoji na web stranici Skupštine i svi zainteresovani ga mogu pročitati”, kazao je premijer Zolj.

Poručio je kako će uposlenici u obrazovanju imati redovne plate kao i do sada, a ukoliko se budžet i ne usvoji do kraja godine Univerzitet će se finansirati po trenutnom sistemu, a po usvajanju automatski prelazi na trezorsko poslovanje.

Ministar Halebić je ovom prilikom istakao da se redoslijed koraka u donošenju budžeta mora znati i poštovati.

Objasnio je da je budžet struktuiran od prihodovne i rashodovne strane. Na prihodovnoj strani su najznačajniji prihodi od indirektnih poreza, potom prihodi od poreza na dobit i poreza na dohodak. Rashodovna strana sadržana je od kapitalnih izdataka, kao i dijela koji se odnosi na finansiranje obaveza po ranije stvorenim kreditnim obavezama, te od izdataka za funkcionisanje administracije.

“Pokazatelj nastavka dobrog stanja u Budžetu kao i finansijskog stanja u Kantonu Sarajevo su porast budžeta, te smanjenje deficita s druge strane. Podsjećam da smo naslijedili deficit od 90,5 miliona nominalni, ali je realni oko 120 miliona. Taj deficit će se sa 2018. godinom gotovo prepoloviti, čime ostavljamo manje finansijsko opterećenje nego što smo ga preuzeli 2015. godine. Drugi je pokazatelj duga koji je tada iznosio oko 299 miliona KM, a mi ga sada ostavljamo također značajno manjim, oko 200 miliona KM. Ukupna zaduženost Kantona na taj način je smanjena i zaduženost po stanovniku u Kantonu Sarajevo je ubjedljivo najmanja. Ukoliko ga uporedimo naprimjer sa entitetskim nivoom, u Kantonu iznosi 400 do 500 KM, dok Federacija i Republika Srpska imaju teret duga od nekoliko hiljada KM po stanovniku”, naveo je ministar Halebić.

Također je podsjetio da je broj uposlenih na Budžetu KS početkom 2015. godine bio 11.148, ne računajući uposlene na UNSA, te da je smanjen za 368 zaposlenih.