Predloženim izmjenama Zakona o privremenom korištenju javnih površina: Vlada KS skraćuje postupak uklanjanja bespravno postavljenih reklamnih panoa ili displeja

Vlada Kantona Sarajevo je danas na devetoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području KS u kojem nalaže nadležnom građevinskom inspektoru da ubuduće provodi skraćeni postupak za uklanjanje bespravno postavljenih reklamnih panoa ili displeja sa rokom od osam dana od dana uručenja rješenja, s tim da žalba na rješenje neće odgađati njegovo izvršenje. S obzirom da su utvrđene izmjene ovog zakona od izuzetnog javnog interesa za Kanton Sarajevo, Vlada je ovaj materijal uputila Skupštini KS na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

Nakon što je Ustavni sud FBiH donio rješenje da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda predloženim Zakonom o zakupu stana iz 2009. godine, Vlada je obnovila proceduru njegovog predlaganja Skupštini KS i uz Izvještaj o tada provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o zakupu stana proslijedila ga zastupnicima na izjašnjavanje.

Također je utvrdila i Nacrt „B faze“ izmjenama i dopunama Prostornog plana 2003-2023.godine sa Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenje ovog plana i uputila ga Skupštini KS na razmatranje sa prijedlogom da javna rasprava o ovom izuzetno važnom dokumentu za KS traje 60 dana. Kako je istakao resorni ministar Čedomir Lukić, radi se o dokumentu koji je, nakon Ustava, najznačajniji za Kanton Sarajevo, jer od njegove primjene ovise mnoge druge aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem njegovog razvoja.

Na ovoj sjednici donesen je i Prijedlog odluke o prihvatanju Zahtjeva za osnivanje srednje škole Privatna internacionalna gimnazija „Bloom“ na osnovu Stručnog mišljenja Ekspertne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS koja je potvrdila društvenu opravdanost osnivanja ove škole, a koja će obrazovati učenike na engleskom jeziku, po Cambridge programu i Montessori tehnikama i metodama.

Prihvaćen je i Izvještaj o radu Vlade KS za prošlu godinu kao i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći i 13 ustanova iz oblasti kulture te su svi upućeni zastupnicima Skupštine KS na razmatranje i usvajanje. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“ za 2014. godinu je povučen sa dnevnog reda današnje sjednice i vraćen na doradu, jer je bio nepotpun.

Utvrđen je i Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa.

Vlada KS je uputila zvanični poziv Centru civilnih inicijativa (CCI) da prati rad i odredi svog predstavnika koji će prisustvovati njenim sjednicama, kako bi o tome na najobjektivniji način mogao izvještavati javnost.

Iako je bilo najavljeno, Vlada KS nije danas razmatrala Nacrt izmjena i dopuna Budžeta KS za 2015. godinu, već je to prolongirala za sljedeću sedmicu do kada bi se trebali okončati pregovori između Pregovaračkog tima Vlade KS i sindikata.