Potpisan Protokol o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH

U skladu s opredjeljenjem Vlade Kantona Sarajevo o ostvarivanju socijalnog dijaloga sa sindikalnim organizacijama, te u nastojanju za uspostavljanjem ravnopravnog partnerskog odnosa danas je premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić potpisao Protokol o međusobnoj saradnji sa predsjednikom Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH Franjom Renerom. Činu potpisivanja prisustvovali su svi ministri u Vladi KS, te predstavnici granskih sindikalnih organizacija.
"Nadam se da će Kanton Sarajevo ubuduće biti pozitivan primjer razvoja u BiH, te da će naše partnerske pozicije biti bolje u narednim godinama, kao i da ćemo naše razgovore voditi ranije nego što je to bila praksa do sada. Zbog toga ćemo u partnerskom odnosu i u duhu socijalnog dijaloga zajedno sa vama intenzivno raditi na poboljšanju ukupnog stanja u našem kantonu”, istakao je nakon potpisivanja premijer Musić.
Vlada Kantona Sarajevo namjerava što hitnije i najodlučnije pokrenuti i provesti reforme neophodne za rješavanje ekonomskih i socijalnih problema, s ciljem jačanja pravne države i stvaranja uslova za razvoj i stabilnost Kantona Sarajevo, navedeno je u preambuli potpisanog Protokola.
Ovim Protokolom Vlada KS i Kantonalni odbor SSS BiH su potvrdili da su dokumenti “Osnove za formiranje vlasti u FBiH i platforma zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010 – 2014.” i “Stavovi SSS BiH za dopunu dokumenta Osnove za formiranje vlasti u FBiH i platforma zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010 – 2014.” okvirna osnova budućeg zajedničkog djelovanja i saradnje.
"Zahvaljujem ovoj Vladi na čelu sa premijerom Musićem zbog činjenice da sindikat žele za ravnopravnog partnera. Nažalost, sindikat je do sada svim vladama bio partner samo na papiru, posebno u vremenima kada su kreirani dosadašnji budžeti. Nadam se da će potpisivanje ovog protokola omogućiti da donesemo nove akte za rješavanje problema u našoj privredi, problema nezaposlenosti, i svih drugih, jer je poznato da u svakoj državi temelj socijalnog dijaloga čine sindikati, vlade i poslodavci", kazao je predsjednik Rener.
Potpisnice Protokola su se obavezale da će u svoje programe rada ugraditi odgovarajuće elemente iz navedenih dokumenta, a koje su ovim činom potpisivanja prihvatili kao bazne za dalji rad, te će posebnim aktima urediti način pregovaranja i dogovaranja poštujući demokratske principe i međusobno se uvažavajući.