Otkazana aukcija obveznica Kantona Sarajevo

Prema usvojenom Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu i Zakonu o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu planirano je zaduživanje na domaćem tržištu u iznosu od 40,48 mil KM, a čija realizacija je planirana emisijama dužničkih vrijednosnih papira - obveznica u skladu sa Izmjenjenim kalendarom aukcija vrijednosnih papira Vlade Kantona Sarajevo u 2017. godini objavljenom na web stranici Ministarstva finansija (www.mf.ks.gov.ba).

Obavještavamo javnost i potencijalne investitore da je, nakon uspješno provedene tri emisije obveznica u 2017. godini, a uzimajući u obzir smanjene potrebe za finansiranjem, kao i pripreme na izradi Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu, Ministarstvo finansija odlučilo otkazati petu aukciju obveznica planiranu za 31.10.2017. godine u iznosu od 16.649.836 KM, sa rokom dospijeća od pet godina.