Održana 16. sjednica Vlade Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 16. sjednici utvrdila Nacrt Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo. Ovim Zakonom bliže se određuje način, dinamika i institucije za ostvarivanje prava i obaveza pripadnika nacionalnih manjina te obaveze organa vlasti Kantona da poštuju i štite, očuvaju i razvijaju etnički, kulturni, jezički i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu, koji je državljanin Bosne i Hercegovine i stanovnik Kantona Sarajevo.
Pored ovog nacrta, pred poslanicima kantonalne Skupštine naći će se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju koji je utvrđen na današnjoj sjednici Vlade. Izmjene koje su predložene vezane su jednim dijelom za usklađivanje odredbi ovog Zakona sa Zakonom o srednjem obrazovanju, a utvrđeni Nacrt donosi, između ostalog, novine u odnosu na važeći Zakon, a koje se odnose na: uvjete nastavka obrazovanja učenika koji su dio obrazovanja stekli u inostranstvu, na obavezu periodične provjere ispunjenosti uvjeta rada škole, na obavezu uvođenja eksterne mature na kraju devetog razreda, na donošenje Pravilnika o inkluzivnom obrazovanju, na prigovor na zaključenu ocjenu, na težu povredu učeničke dužnosti, na ocjenjivanje uposlenika i evaluaciju rada rukovodnog osoblja, na izbor školskih odbora i direktora škola, te na izbor nadzornog odbora.
Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede KS, donijela Odluku o iznosima novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području KS za 2011. godinu. Za ovu namjenu u Budžetu KS za 2011. godinu planirana su 3,6 miliona KM.
Vlada je danas dala svoju saglasnost upravnim i školskim odborima ustanova iz oblasti obrazovanja za imenovanje dekana, odnosno direktora za sljedeće javne ustanove:
UO JU Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu data je saglasnost da se prof.dr.sci Sead Redžepagić imenuje za dekana,
UO JU Pedagoški fakultet u Sarajevu data je saglasnost da se prof. dr. Uzeir Bavčić imenuje za dekana,
UO JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu data je saglasnost da se prof. dr. Munir Talović imenuje za dekana,
UO JU Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu data je saglasnost da se prof. mr. Amela Hadžimejlić Kečo imenuje za dekanesu,
Školskom odboru JU OŠ "Sokolje" data je saglasnost da se profesor historije Bećir Hasanović imenuje za direktora,
ŠO JU OŠ "Alija Nametak" data je saglasnost da se profesorica pedagogije i psihologije Mediha Beširević imenuje da direktoricu,
ŠO JU OŠ "Dobroševići "data je saglasnost da se profesor matematike Zijah Ramović imenuje za direktora,
ŠO JU OŠ "Izet Šabić" data je saglasnost da se profesor za fizičku kulturu Suad Tupković imenuje za direktora,.
ŠO JU OŠ "Zahid Baručija" data je saglasnost da se profesor biologije Safet Mirvić imenuje za direktora,
ŠO JU "Srednja medicinska škola" data je saglasnost da se profesorica hemije Svjetlana Babić imenuje za direktoricu,
ŠO JU "Srednja medicinska škola – Jezero" data je saglasnost da se profesorica hemije Mevlida Dautbegović imenuje za direktoricu,
ŠO JU "Srednja škola za saobraćaj i komunikacije" data je saglasnost da se profesorica stručnih predmeta Mirsada Čelik imenuje za direktoricu,
ŠO JU "Katolički školski centar – Osnovna škola" data je saglasnost da se profesorica njemačkog jezika Kristina Medić imenuje za direktoricu,
ŠO JU "Šesta osnovna škola Ilidža" data je saglasnost da se profesorica muzičke kulture Jela Barić imenuje za direktoricu,
ŠO JU "Deveta osnovna škola Ilidža" data je saglasnost da se nastavnik matematike i fizike Hasan Dreca imenuje za direktora.
Na današnjoj sjednici Vlada Kantona Sarajevo je zauzela stav da, u atmosferi otvorenih diskusija i izražavanja mišljenja na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke KS da ocjena iz vjeronauke ne ulazi u prosjek ocjena učenika osnovnih škola, a pozivajući se na Ustavom BiH zagarantirane slobode izražavanja i vjeroispovjesti, smatra da nema potrebe komentirati različita mišljenja i stavove pojedinaca i grupa po ovom pitanju, a koje prenose javni i privatni mediji.
Svako ima pravo, na način koji to želi, izražavati svoje mišljenje, sa mjerom dobrog ukusa koju sam sebi odredi. Vlada Kantona Sarajevo je vlada svih građana i svoj dignitet gradi i štiti kroz svoj rad i rezultate rada, u skladu sa ustavima i zakonima ove države. Svaki građanin, ili bilo ko drugi ima pravo izraziti svoj stav. Vlada Kantona Sarajevo će i dalje kroz svoj rad aktivno doprinositi gradnji slobodnog i demokratskog društva poštujući medijske slobode.