Naučna analiza, stručna obrada i interpretacija aktuelnih društveno-ekonomskih procesa nužan uslov za iznalaženje odgovarajućih rješenja

Protekle sedmice ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović je sa ministrom finansija Kantona Sarajevo Jasminom Halebićem i pomoćnikom ministra za visoko obrazovanje i nauku Sifetom Kukuruzom posjetio Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu gdje se sastao sa menadžmentom pomenutog fakulteta.

Ovom prilikom, razgovarano je o aktuelnoj društvenoj situaciji kao i stanju u oblasti visokog obrazovanja i nauke. Naglašena je potreba uključivanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u aktuelne društvene procese, posebno u smislu stručne obrade i interpretacije domaćoj javnosti aktuelnih društveno-ekonomskih izazova sa kojima sa suočava Kanton Sarajevo, ali i država Bosna i Hercegovina. 

U tom smislu, neosporna je potreba da se na naučno utemljen način analiziraju i interpretiraju društveno-ekonomski procesi čije pravilno razumijevanje predstavlja nužan uslov za iznalaženje odgovarajućih rješenja.

Istaknuto je da Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu koji posjeduje akademski potencijal može, kroz određene analize i prijedloge rješenja, dati značajan doprinos u prevladavanju aktuelne društveno-ekonomske situacije.

Također je razgovarano i o procesu integracije Univerziteta u Sarajevu kao i o aktivnostima u vezi sa donošenjem provedbenih akata kojima bi se normirali procesi u okviru Univerziteta u Sarajevu te o definisanju društveno odgovorne upisne politike i drugim aktuelnim pitanjima.

Na kraju je iskazana potreba za intenzivnijom saradnjom akademske zajednice i institucija sistema vlasti na rješavanju svih izazova sa kojima se Kantona Sarajevo i BiH suočavaju, jer to predstavlja siguran put društvenog i ekonomskog ozdravljenja društva.