Nastavljeni pregovori s predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za 2019.godine

Nastavak pregovora o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za 2019.godinu sa predstavnicima Sindikata koji primaju plaće iz Budžeta Kantona Sarajevo održan je danas s Pregovaračkim timom Vlade Kantona Sarajevo, koji je predvodio premijer KS Adem Zolj.

Ovom prilikom, pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo predložio je da osnovica za obračun plaća za 2019. godinu za sve budžetske korisnike iznosi 310 KM, dok su predstavnici sindikata iznijeli svoj prijedlog da ona bude 315 KM, izuzev Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH – Kantonalni odbor Sarajevo koji se složio da osnovica bude 310 KM, ali uz izmjene Kolektivnog ugovora.

Premijer Zolj je najavio da će naredne sedmice na sjednici Vlade Kantona Sarajevo biti razmatran Nacrt Budžeta za 2019. godinu, te da će Vlada do tada razmotriti sve argumente sindikata koje su danas čuli, te napraviti balans između plata i ulaganja prema standardima i normativima.

“Važno je ulagati u ljudske resurse, ali je potrebno stvoriti i bolje uslove za rad uposlenika”, istakao je premijer Zolj.

Ministar finansija Jasmin Halebić je naglasio kako je za osnovicu od 310 KM za narednu godinu potrebno planirati sredstva u iznosu od 21 milion KM.

Po njegovim riječima, potrebno je pronaći stabilno rješenje koje neće dovesti do stvaranja debalansa.

Predstavnici sindikata su poručili kako je ovo prvi put da se o osnovici za obračun plaća pregovara prije usvjanja Nacrta budžeta KS za 2019.godinu, na čemu su se posebno zahvalili premijeru Zolju.