Ministri Halebić i Lukić: Agencija za razvoj Francuske zainteresovana za saradnju s Kantonom Sarajevo

Javni prijevoz, upravljanje otpadom, poboljšanje kvalitete zraka, razvoj skijališta, energetska efikasnost, ulična rasvjeta i ostali projekti u sferi održivog razvoja, oblasti su za koje je Agencija za razvoj Francuske, kao državna institucija, zainteresovana da sarađuje sa Kantonom Sarajevo, istaknuto je na današnjem sastanku ministra za finansije Jasmina Halebića i ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomira Lukića sa glavnim menadžerom za Balkan francuske Agencije za razvoj Dominiqueom Hautbergueom.

Glavni menadžer Hautbergue je naveo kako je njihova agencija prisutna na projektima u Srbiji i Albaniji, kada je u pitanju region, dok u zemljama Evropske unije posluju već dugi niz godina.

„U pitanju je najstarija razvojna banka na svijetu koja je prisutna u više od sto zemalja“ rekao je menadžer Hautbergue, koji je istakao da sarađuju sa Svjetskom bankom, EBRD, KfW i finansiraju slične projekte, koji se tiču održivog razvoja.

Po njegovim riječima, francuska Agencija za razvoj godišnje investira oko 11 milijardi EURA u različite oblasti i to uglavnom u državne i lokalne institucije, te u bankarski i privatni sektor.

“Mi funkcioniramo tako što 40 posto pomoći dajemo državama, 40 posto lokalnim zajednicama ili državnim preduzećima, 10 posto lokalnim preduzećima i otprilike 10 posto može biti namijenjeno nevladinim organizacijima. Pokrivamo različite oblasti, ali smo tek nedavno dobili mandat da možemo djelovati na području BiH”, naglasio je menadžer Hautbergue.

Dodao je kako su oni kreditori koji daju oko 50 do 20 miliona EURA ovisno o projektima o kojima se radi. Ukoliko projekti zahtijevaju manje novca onda oni djeluju kroz budžetsku pomoć. Finansiraju studije izvodljivost i prate realizacije projekata, a sve se radi u saradnji sa Ministarstvom finansija iz Francuske.

“Kantonu Sarajevo državna pomoć ne treba, jer smo tokom mandata provodili racionalnu budžetsku potrošnju, a s druge strane došlo je do ekonomskog rasta koji je stabilizirao fondove. Podaci jasno govore da je Kanton najmanje zadužen u regionu zbog čega ima potencijal za zaduživanje kod investicionih fondova”, poručio je ministar Halebić.

Kantonu Sarajevo je potrebna finansijska pomoć pod povoljnim uslovima za preduzeće GRASS koje je u kantonalnom vlasništvu, jer je, po riječima ministra Halebića, neophodno da ovo preduzeće prođe kroz proces restruktuiranja.

“Privatni sektor je potrebno osnažiti jer je i njima treba osigurati da dođu do povoljnih finansijskih sredstava. Stopa ekonomskog rasta u BiH u protekle tri godine je bila tri posto, a prosječna u Evropskoj uniji ispod četiri posto. Iako to nije velika razlika, mi još uvijek zaostajemo u brzini ekonomskog rasta za prosječnim vrijednostima na nivou Evropske unije”, potcrtao je ministar Halebić.

Upoznao je goste kako i dalje poduzimaju sve korake da se privredna ekonomija poboljša, a Kanton Sarajevo se priključio domaćem tržištu kapitala putem emisije obveznica koje donose povoljnija finansijska sredstva u odnosu na komercijalno zaduživanje.

Ministar Halebić je rekao i kako se radi i na realizaciji projekta Smart city koji je vrlo značajan, na čemu bi se, između ostalog, moglo sarađivati i sa francuskom Agencijom za razvoj.

“Nadam se da ćemo nastaviti saradnju koja je u prethodnim godinama bila izuzetno dobra. U toku je izrada studije o poboljšanju kvalitete zraka koja je dogovorena s UNEP-om, ali bi to trebalo biti realizovano s vašom agencijom koja bi finansirala pomenutu studiju” najavio je ministar Lukić.

Sastanku su prisustvovali prvi savjetnik amabasadora Francuske u BiH Xavier Rourad, Jean – Baptiste Brasseur i ataše za ekonomske poslove za BiH Nives Pavlinović.