Ministarstvo finansija KS: Vansudsku nagodbu moguće zaključiti bez advokata

Povodom  objavljenog poziva za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi, a kako bismo otklonili nedoumice koje su evidentne u praksi, informišemo sve zainteresovane zaposlenike organa i institucija Kantona Sarajevo da ugovore o vansudskoj nagodbi mogu zaključivati bez posredovanja advokata.

Ovo uključuje i zaposlenike koje je u toku parničnog i/ili izvršnog postupka zastupao advokat, ukoliko iz određenih razloga ne žele da nagodbu zaključuju putem advokata, kao i slučajeve u kojim advokati ne žele da potpišu ugovor o vansudskoj nagodbi jer bi to podrazumijevalo da se nagodba odnosi i na njima dosuđene troškove.

U tipskom obrascu ugovora koji je dostupan na web stranici Vlade Kantona Sarajevo dovoljno je u odgovarajućim rubrikama koje se odnose na troškove postupka upisati „nepoznato“.