Ministarstvo finansija KS i UNDP: Izrada softvera za praćenje trezorskog poslovanja

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo potpisan je ugovor između Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) za izradu softverskog rješenja za praćenje, odobravanje, kontroliranje i izvještavanje u procesu trezorskog poslovanja.

Ugovor su potpisali ministar finansija Kantona Sarajevo Amel Kovačević i rezidentni predstavnik UNDP-ija Sukhrob Khoshmukhamedov.

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo upravlja procesom trezorskog poslovanja za preko 200 budžetskih jedinica. Praćenje svih isplata zajedno sa obradom dokumentacije i odobrenjem je težak i intenzivan proces, a trenutno postoji ogroman prostor za unaprijeđenje efikasnosti i transparentnosti ovog procesa.

Informacioni sistem za praćenje, odobravanje i čuvanje relevantnih podataka u vezi sa ovim procesom bio bi veoma koristan za Ministarstvo. Proces odobravanja koji bi bio podržan budućim sistemom uključivao bi sve donosioce odluka iz same budžetske jedinice, relevantnih ministarstava kao i Ministarstva finansija

Rezidentni predstavnik UNDP-ija Sukhrob Khoshmukhamedov izrazio je zadovoljstvo zbog ovog koraka naglašavajući da će ovaj softver doprinijeti efikasnosti i djelotvornosti rada Ministarstva finansija.

“Ovo je još jedan u nizu projekata koje radimo sa Kantonom Sarajevo, a ovaj konkretno je bio ideja ministra Kovačevića. Ukoliko se ova praksa pokaže uspješnom, nadam se da ćemo je primjeniti i u drugim kantonima”, rekao je Khoshmukhamedov.

Ministar Kovačević je istakao da je ovaj projekat dio nastojanja da se unaprijedi upravljivost i finansijska disciplina javne uprave. Kanton Sarajevo, kako kaže, najsloženija je trezorska jedinica u BiH koja raspolaže budžetom od preko milijardu konvertibilnih maraka.

“Ovo je jedan od početnih koraka koji treba da pomogne Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da postigne alokaciju javnih sredstava u skladu sa strateškim ciljevima našeg kantona”, kazao je Kovačević.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 120.000 KM. Vlada Kantona i UNDP u njemu učestvuju u omjeru 80 naprema 20 posto.