Ministar Halebić sa predstavnicima resornih ministarstava o planiranju Budžeta KS za 2018. godinu i projektu „e-Budget“

Ministar finansija Kantona Sarajevo  Jasmin Halebić  sa saradnicima iz Sektora za budžet i fiskalni sistem, održao je danas sastanak sa predstavnicima resornih ministarstava koji su angažovani na poslovima planiranja budžetskih zahtjeva. Na sastanku je razgovarano o dvije teme: „Izrada zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu“ i „e-Budgetu“.

Kada je riječ  o planiranju budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, kako je naglasio ministar Halebić, cilj Ministarstva finansija je očuvanje i unapređenje stabilnosti javnih finansija u Kantonu Sarajevo. On je takođe istakao važnost donošenja budžeta KS za 2018. godinu u zakonski predviđenom roku, tj. do kraja tekuće godine kako bi se ispunio navedeni cilj.

''Budžet treba planirati u skladu sa načelom transparentnosti i objektivnosti, a kroz blisku komunikaciju Ministarstva finansija i budžetskih korisnika'', poručio je ministar Halebić sa ovog sastanka.

Ministarstvo finansija kroz Projekat “e- Budget” uključeno je u realizaciju Strategije upravljanja javnim finansijama u Federaciji BiH koja podrazumijeva korištenje informacionih tehnologija u planiranju Budžeta. Implementacija ovog Projekta podrazumijeva kreiranje Budžeta Kantona od strane Ministarstva finansija i budžetskih korisnika u posebnoj softverskoj aplikaciji, koja će pojednostaviti  planiranje budućeg budžeta.

Planirano je da predstavnici budžetskih korisnika početkom septembra prisustvuju obuci za korištenje ove aplikacije, a u projektu učestvuju svi kantoni u Federaciji BiH.