Ministar Halebić: I ove godine budžet na vrijeme

Povodom izrade budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, u Ministarstvu finansija KS proteklih dana održani su radno-konsultativni sastanci resornih kantonalnih ministara.

Kako navode iz ovog ministarstva, pored obaveze poštivanja budžetskog kalendara, koji predstavlja vremenski okvir za izradu budžeta, ovi sastanci su bili prilika i da se razmotre prioriteti za finansiranje u narednoj fiskalnoj godini.


Ministar finansija KS Jasmin Halebić kazao je da će ovo ministarstvo, u okviru svojih nadležnosti, poduzeti sve neophodne radnje u cilju usvajanja budžeta u zakonskim rokovima kao i stvaranja uslova za nastavak budžetske stabilnosti i efikasno izvršavanje budžeta.


Budžetski kalendar predviđa da Vlada Kantona Sarajevo do 05. novembra ove godine priredi i dostavi nacrt budžeta za 2018. godinu na razmatranje Skupštini KS.