Ministar Halebić i direktor Okerić s predstavnicima UniCredit banke BiH: Precizirati načine provođenja modela energetske efikasnosti

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić i direktor SERDA-e Ševkija Okerić održali su danas konsultacijski sastanak sa predstavnicima UniCredit banke BiH vezan za projekt zgradarstva, tačnije provođenje modela energetske efikasnosti na zgradama u Kantonu Sarajevo.

"Vrlo je važno da se krene s realizacijom ovog projekta jer bi se na taj način riješio problem ne samo potrošnje energije nego i zagađenja okoliša", istakao je ministar Halebić te dodao kako se nada da će Vlada Kantona Sarajevo usvojiti model energetske efikasnosti.

Na ovom modelu trenutno radi Radna grupa koja je izradila materijal koji će biti upućen na usvajanje na jednoj od narednih sjednica jer, kako je navedeno, Vlada je nosilac ovih aktivnosti.

Po riječima direktora Okerića, model energetske efikasnosti podrazumijeva utopljavanje privatnih kuća, zgrada kolektivnog stanovanja i institucija. Za njegovu realizaciju potrebna je strateška saradnja sa bankama, koje također trebaju da prepoznaju značaj ovog vrlo važnog projekta za Kanton Sarajevo.

Na sastanku je predstavnica UniCredit banke upoznala prisutne kako od juna mjeseca ova banka u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) realizuje novu kreditnu liniju za finansiranje energetske efikasnosti za domaćinstva.

"Krajnji cilj jeste da se ovim kreditnim ulaganjem utiče na smanjenje gubitaka energije i poboljšanje energetske efikasnosti kroz sanaciju i modernizaciju postojećih stambenih objekata, stanova i zgrada", informisala je Nejra Hadžiabdić, voditelj Odjela proizvoda finasiranja korporativnog bankarstva, te dodala kako su na kraju uštede koje se dobiju s ovim veće od kamatnih stopa.

Model energetske efikasnosti mora biti provodljiv, zbog čega je vrlo bitno da svi njegovi detalji budu precizirani i usaglašeni, kako bi ga Vlada Kantona Sarajevo mogla usvojiti. Posebno je specifična oblast utopljavanja zgrada kolektivnog stanovanja za koje je potrebno izraditi posebne modalitete, a o čemu će radna grupa razgovarati s predstavnicima ove banke na narednim sastancima.