Ministar Halebić i američka ambasadorica Cormack ozvaničili primjenu inoviranog načina planiranja budžeta u Kantonu Sarajevo

Povodom okončanja projekta implementacije softvera za pripremu i planiranje budžeta (eBudget) na kantonalnom nivou na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u utorak je u Sarajevu upriličena svečanost predaje softvera. Po prvi put je i javno predstavljena eBudget aplikacija.

Finansijer projekta USAID je za projekt elektronske izrade budžeta uložio blizu 700.000 KM. Na svečanosti predaje softvera korisnicima prisustvovali su američka ambasadorica u BiH Maureen Cormack, ministrica finansija FBiH Jelka Milićević, kao i kantonalni premijeri i ministri finansija. Kanton Sarajevo je predstavljao ministar finansija Jasmin Halebić.

Tom prilikom, ministar Halebić je istakao da uspješno i efikasno planiranje budžeta predstavlja važan preduslov pravovremenog i potpunog izvršavanja budžeta i da, u tom smislu, proces planiranja budžeta čini jedan od stubova na kojem počiva stabilnost javnih finansija u KS. Unapređenje tog procesa, dodao je ministar Halebić, je značajna reforma, što je kroz podršku ovom projektu prepoznato od strane USAID-a i Ambasade SAD u BiH.

Aplikacija eBudget omogućava budžetskim korisnicima KS veći angažman u procesu planiranja te unapređuje i samu transparentnost planiranja budžeta. Naglašeno je i to da ovaj pozitivan primjer treba biti pokretač daljih reformskih aktivnosti za razvoj drugih softverskih unapređenja u javnim finansijama u kantonima i cijeloj FBiH.