Iz Ministarstva finansija KS: Nova aukcija obveznica zakazana za 27. juni

Aukcija obveznica Kantona Sarajevo održana 30. maja 2017. godine je uspješno okončana uz 100% učinak planiranog obima emisije. Prodato je 6.400 obveznica, ukupne nominalne vrijednosti 6.400.000 KM, sa rokom dospijeća tri godine uz polugodišnju isplatu kamate. Obveznice su prodate po ponderisanoj prosječnoj prihvaćenoj cijeni od 99,9977 uz kamatnu stopu od 2,85% na godišnjem nivou.

Uspješna aukcija obveznica pokazuje porast povjerenja investitora nastalog kao posljedica transparentnog i unaprijeđenog načina upravljanja javnim finansijama, stabilnog i odgovornog finansijskog poslovanja KS, sa jedne, te povoljnijih uslova emisije (rok otplate tri godine, bez grace perioda, valutna klauzula), sa druge strane.

Za 2017. godinu planirane su ukupno četiri aukcije obveznica Kantona Sarajevo prema Izmijenjenom kalendaru aukcija vrijednosnih papira Vlade Kantona Sarajevo za II, III i IV kvartal 2017. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva finansija (www.mf.ks.gov.ba).

U skladu sa Izmijenjenim kalendarom aukcija vrijednosnih papira, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o zaduženju emisijom obveznica za aukciju koja je planirana da se održi 27. juna 2017. godine.

Na osnovu Odluke javnom ponudom će biti ponuđeno 6.500 obveznica, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM po obveznici, ukupnog iznosa emisije 6.500.000 KM, sa rokom dospijeća tri godine i polugodišnjom isplatom kamate. Kao metod aukcije obveznica odabrana je anonimna aukcija, a ponude i cijene će biti utvrđene na dan aukcije na berzi (SASE) u skladu sa pravilima utvrđenim Odlukom o zaduženju.

Drugom emisijom obveznica u 2017. godini, finansirat će se kapitalni projekti u vrijednosti od 6.500.000 KM.

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJAIzgradnja i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama6.000.000,00 KM

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJAPovećanje energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika500.000,00 KM

Ukupno 6.500.000,00 KM

Važno je istaći činjenicu da Zakon o izvršenju Budžeta propisuje prioritet u izmirenju obaveza po kreditima u odnosu na druga plaćanja iz budžeta (plaće, doprinosi, porezi i naknade zaposlenih, tekući i kapitalni izdaci, izdaci za nabavku stalnih sredstava i dr.), iz čega se može zaključiti da ne postoji rizik eventualnog neizmirenja obaveza otplate kamate i glavnice iz planirane emisije obveznica Kantona Sarajevo. U tom smislu, ulaganje u kupovinu obveznica Kantona Sarajevo ne podliježe nikakvim rizicima.

Potencijalni investitori kao što su banke, osiguravajuća društva, lizing društva, investicijski fondovi i fizička lica imaju priliku investirati novčana sredstva u cilju maksimizacije vlastitog profita. Kupovina obveznica iz predstojećih emisija obveznica Kantona Sarajevo, kao najsigurnijih vrijednosnih papira kreditnog karaktera, može se smatrati bezrizičnim ulaganjem. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo poziva sve potencijalne kao i dosadašnje investitore, pravna i fizička lica, da učešćem u narednim emisijama obveznica Kantona Sarajevo iskoriste mogućnost profitonosnih ulaganja svojih sredstava i time podrže razvoj Kantona Sarajevo.