Aktivnosti Ministarstva

19.05.15.

U Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo u toku su Radno-konsultativni sastanci budžetskih korisnika Kantona Sarajevo i predstavnika Ministarstva finansija, u cilju izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu.

Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo je u obavezi utvrditi prijedlog rebalansa Budžeta i poslati ga u skupštinsku proceduru do 30.06.2015.godine. Osnovne politike za izradu izmjena i dopuna budžeta KS su racionalizacija budžetske potrošnje i objedinjavanje javnih nabavki radi poboljšanja efikasnosti provedbe postupaka.