Novosti

14.08.2018

Vladi Kantona Sarajevo danas je predočena prezentacija trenutne faze u realizaciji projekta “Korporativno upravljanje u Kantonu Sarajevo”.

Projekt ima za cilj analizirati stanje u poslovanju više komunalnih preduzeća od kojih su u posebnom fokusu KJKP “Gras” d.o.o. i “Vodovod i kanalizacija” sa različitih aspekata, kako bi se unaprijedilo njihovo ukupno poslovanje, a što je preduslov za podizanje nivoa kvaliteta usluga prema građanima.

Premijer KS Adem Zolj je na sastanku iznio ideju da bi se...


09.08.2018

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo od jula 2017. godine gradi Mikrosimulacijski model za efikasnije planiranje i procjenu efekata izmjena zakona iz svoje nadležnosti. Organizacija USAID u okviru Projekta reforme fiskalnog sektora (FAR projekt) osigurala je neophodnu podršku angažiranjem konsultanata koji su zajedno sa uposlenicima Ministarstva finansija razvili mikrosimulacijske modele.

Cilj njihove izrade je lakša, savremenija i preciznija analiza...


07.08.2018

Vlada Kantona Sarajevo provodi srednjoročnu evaluaciju Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2016 – 2020. Ministarstvo finansija KS, u saradnji sa Zavodom za planiranje razvoja KS, osigurava svu neophodnu podršku timu neovisnih eksperata angažiranih u ovom procesu. Dodatnu potporu procesu pruža i zajednički projekt Vlade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) te Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP). Srednjoročna evaluacija je rezultat zahtjeva Skupštine Kantona Sarajevo ali i primjene odredbi Zakona o planiranju i upravljanju razvojem Federacije...


18.07.2018

U krugu Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Kantonalne uprave civilne zaštite, ispostava Stup, danas je upriličena smotra formiranih struktura zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo, kao i prezentacija novonabavljene opreme i materijalno-tehničkih sredstava za njihove potrebe.

Smotra je izvršena u prisustvu komandanta Štaba civilne zaštite i ministra komunalne privrede i infrastrukture KS Senada Hasanspahića, ministra unutrašnjih poslova Vedrana Mulabdića kao i predstavnika drugih resornih kantonalnih...


12.07.2018

Delegacije Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo  prisustvovale su jučer komemoraciji u Memorijalnom centru Potočari, kao i dženazi  i ukopu 35 ubijenih Srebreničana i tom prilikom odale počast svim žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici.

Najmlađa žrtva ovog strašnog zločina, koja je ukopana ove godine je šesnaestogodišnji Vesid Ibrić, dok je najstariji Šahin Halilović u to vrijeme imao 71 godinu.

Do sada je smiraj u Potočarima našlo 6.575 žrtava genocida...