Novosti

29.12.2016

Na jučerašnjoj 24. redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnici su jednoglasno usvojili Zakon o inspekcijama KS. Kako je objasnio ministar pravde i uprave Mario Nenadić, novim propisom inspektori dobijaju aktivnu ulogu u postupku inspekcijskog nadzora. Inspektor ima pravo zapečatiti poslovne prostorije, zabraniti rad pravnom subjektu ukoliko utvrdi da je radio bez odobrenja nadležnog organa ili ako ne ispunjava minimum uvjeta za obavljanje djelatnosti. Postupak nadzora je, prema novom zakonu, i jeftiniji, brži te efikasniji. Posebna novina...


28.12.2016

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su na današnjoj 24. redovnoj sjednici Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu u iznosu od 712.379.300 KM, i veći je u odnosu na Nacrt za 1.129.300 KM. Kao obavezan prateći dokument, usvojen je i Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za istu godinu.

„Usvajanjem Budžeta za narednu godinu osigurano je stabilno finansiranje svih funkcija Kantona Sarajevo, zbog čega na sljedeću godinu gledamo sa puno optimizma. Za kapitalne projekte planirano je izdvajanje oko 80.000.000 KM...


21.12.2016

Premijer Kantona Sarajevo Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministri obrazovanja, nauke i mladih i finansija Elvir Kazazović i Jasmin Halebić, te zastupnik u Skupštini KS Amar Dovadžija posjetili su danas OŠ "Hašim Spahić" u Ilijašu na kojoj su završeni radovi utopljavanja. Na školi je zamijenjena vanjska stolarija, ugrađena termofasada, te su renovirani grijna podstanica i unutrašnja rasvjeta. Radove je finansirala Vlada Kantona Sarajevo sredstvima...


15.12.2016

Prema danas usvojenoj Uredbi o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele, vlastiti prihodi koje ostavaruju budžetski korisnici definisani su kao javni prihodi Budžeta Kantona Sarajevo te se raspoređuju  u skladu sa ovom uredbom.

Pod vlastitim prihodima u smislu ove uredbe podrazumjevaju se prihodi koje budžetski korisnici ostvare obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova na tržištu. To se ne odnosi na prihode koje budžetski korisnici ostvare obavljajući osnovnu djelatnost propisanu zakonima ili drugim propisima o...


06.12.2016

Predstavljenje e – registra, tačnije registra administrativnih procedura u Kantonu Sarajevo bio je povod današnjeg drugog radno - konsultativnog sastanka premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, ministara u Vladi Kantona Sarajevo i privrednika Kantona Sarajevo sa predstavnicima Grupacije svjetske banke IFC i Britanskom ambasadom u BiH. Riječ je o registru koji će biti važna poluga u uspostavljanju jednostavnijih i bržih procedura registracije privrednih subjekata i kreiranja boljeg poslovnog ambijenta, a od danas je dostupan na prvoj stranici......