Novosti

06.12.2016

Predstavljenje e – registra, tačnije registra administrativnih procedura u Kantonu Sarajevo bio je povod današnjeg drugog radno - konsultativnog sastanka premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, ministara u Vladi Kantona Sarajevo i privrednika Kantona Sarajevo sa predstavnicima Grupacije svjetske banke IFC i Britanskom ambasadom u BiH. Riječ je o registru koji će biti važna poluga u uspostavljanju jednostavnijih i bržih procedura registracije privrednih subjekata i kreiranja boljeg poslovnog ambijenta, a od danas je dostupan na prvoj stranici......


02.12.2016

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo jučer je na sjednici razmatralo Nacrt budžeta KS za 2017.godinu, koji iznosi 711.250.000 KM.

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić je kazao da je javna rasprava o Nacrtu budžeta pri kraju i da očekuje da će dobiti dodatne ideje kako optimizirati budžet KS.

"Sjednica ESV-a je dobra prilika da čujemo mišljenja ljudi koji se bave realnim biznisom, kao i onih koji predstavljaju određene socijalne kategorije u KS-u, da vidimo na...


01.12.2016

Vlada Kantona Sarajevo danas je donijela Odluku o Bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike budžeta KS  koja će omogućiti da se učine u potpunosti dostupni i vidljivi  podaci o javnim nabavkama u svim institucijama javnog sektora odnosno institucijama nad čijim radom  nadzor vrše kantonalna ministarstva ili im je osnivač Kanton Sarajevo.

Ova baza podataka će biti  obavezna za sve javne institucije - korisnike budžeta. Pored podataka predviđenih Zakonom o javnim nabavkama, sadržavat će i dodatne podatke koji se pojavljuju u toku ovog procesa. Bazu...


21.11.2016

14.11.2016

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na današnjoj sjednici jednoglasno podržali Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu, a nakon provedene javne rasprave u narednih 25 dana, Vlada će prema Skupštini uputiti njegov konačan prijedlog.

Nacrt Budžeta KS za 2017. godinu utvrđen je u iznosu od 711.250.000 KM i on u prihodovnoj strani obuhvata prihode iz budžeta koji iznose 671.408.300 KM, a koji u sebi sadrže prihode od poreza i neporezne prihode kao što su prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovinske naknade te prihodi od sopstvenih...