Novosti

21.09.2018

Vlade Kantona Sarajevo je na današnjem nastavku 143. sjednice donijela Zaključak kojim je predložila  izmjenu osnovice za obračun plaće za period septembar-decembar 2018. godinu u iznosu od 310 KM za sve korisnike koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Zadužila je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu i uputi ga Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje, a koja će ga proslijediti u hitnu skupštinsku proceduru.

...

17.09.2018

Premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj danas je s ministricom zdravstva Zilhom Ademaj, ministrima za obrazovanje, nauku i mlade, pravde i uprave, te finasija Elvirom Kazazovićem, Marijom Nenadićem i Jasminom Halebićem održao konferenciju za novinare na kojoj su poručili kako su još prije tri mjeseca najavili štrajkove u septembru.

“Kada su objavljenje izborne liste naša predviđenja su se obistinila, jer su neke sindikalne vođe na listama političkih partija i...


05.09.2018

Tri stotine i trideset mladih osoba s područja Kantona Sarajevo dobilo je danas Odluke kojima Vlada KS subvencionira rješavanje njihovog stambenog pitanja sa po 10.000 KM.

Na osnovu Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih, Vlada je osigurala 3.300.000 KM za te svrhe u ovoj godini. U skladu s procedurama, resorno Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS prethodno je provelo proceduru Javnog poziva za podnošenje prijava i utvrđivanje rang liste za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja...


03.09.2018

U posjeti premijeru Kantona Sarajevo Ademu Zolju boravila je grupa istraživača-inovatora na čelu sa akademikom dr. Kemalom Hanjalićem u kojoj su bili i dr. Adnan Mašić i dr. Boran Pikula.

Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo o problemu zagađenja zraka u KS te inovativnim idejama za njegovo preveniranje i ublažavanje koji su u primjeni u svijetu kao što je mjerenje zagađanja zraka u vertikalnoj strukturi kao i mobilnim mjernim stanicama.

...

29.08.2018

U okviru implementacije Projekta reforme fiskalnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine u pripremi je donošenje Okvirnog zakona o taksama i naknadama u Federaciji koji je u radnoj verziji dostavljen svim kantonalnim ministarstvima finansija. Tim povodom u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo održan je sastanak sa šefom projekta Markom Campbellom i njegovim saradnicima. Donošenje ovog zakon će potpuno urediti oblast fiskalnih nameta u cijeloj FBiH jer će se time kreirati opći zakonski okvir koji propisuje jedinstven način uvođenja, ukidanja i...