Obavještenja

17.11.2015
06.10.2015
09.09.2015
24.08.2015
16.07.2015
13.07.2015

U ponedeljak, 6 jula 2015.g. u zgradi EU delegacije u BiH održana je Završna konferencija projekta koji je finansirala EU pod nazivom "Jačanje upravljanja javnim finansijama u BiH". Provođenje samog projekta trajalo je 29 mjeseci počevši od februara 2013.g., a sredstva od 2 miliona eura za provođenje ovog projekta obezbjeđena su iz IPA fonda (IPA 2010).

10.07.2015
03.07.2015
17.06.2015
29.05.2015

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo obavještava da je danas 29.05.2015.godine sa Jedinstvenog računa Trezora Kantona Sarajevo izvršena uplata sredstava u iznosu od 2.287.985,73 KM na račune općinskih službi u Kantonu Sarajevo na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo, (prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, zdravstvenu zaštitu korisnika dječijeg dodatk