Novosti

14.06.2018

Vlada Kantona Sarajevo je na svom današnjem zasjedanju analizirala provedene i tekuće pregovaračke procese i aktivnosti sa reprezentativnim sindikatima koji djeluju u Kantonu Sarajevo, te sublimirala rezultate sedam potpisanih kolektivnih ugovora.

U Kantonu Sarajevo u oblastima obrazovanja, zdravstva, unutrašnjih poslova, komunalne privrede i organa uprave, djeluje 12 sindikata, od čega 11 reprezentativnih, koji zastupaju interese oko 20.000 zaposlenih.

U skladu sa...


14.06.2018

Vlada Kantona Sarajevo je na svom današnjem zasjedanju analizirala provedene i tekuće pregovaračke procese i aktivnosti sa reprezentativnim sindikatima koji djeluju u Kantonu Sarajevo, te sublimirala rezultate sedam potpisanih kolektivnih ugovora.

U Kantonu Sarajevo u oblastima obrazovanja, zdravstva, unutrašnjih poslova, komunalne privrede i organa uprave, djeluje 12 sindikata, od čega 11 reprezentativnih, koji zastupaju interese oko 20.000 zaposlenih.

U skladu sa...


28.05.2018

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić susreo se sa direktorom Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Šerifom Isovićem. Razgovarano je o aktuelnim temama iz djelokruga rada Ministarstva i Uprave kao i područjima za jačanje saradnje dvije strane.

Obzirom da je Ministarstvo finansija KS pokrenulo izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nepokretnosti i porezu na poklone i naslijeđe u KS, koji se nalazi u fazi javne rasprave, sastanak je iskorišten za stručnu razmjenu mišljenja o načinima...


28.05.2018

U svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (UNSA) promovisan je projekt zapošljavanja mladih (YEP – Youth Employment Project), koji ima za cilj pružiti podršku razvoju poslovnih ideja studenata završnih godina na sarajevskim fakultetima.

Ukupna sredstva na projektu iznose preko 150.000 KM od čega je Kanton Sarajevo putem Ministarstva finansija osigurao finansijsku podršku u iznosu od 50.000 KM, a vlada Švicarske ostatak sredstava.

Ovim povodom, projekt je prezentirao ministar finansija Kantona Sarajevo...


18.05.2018

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj vanrednoj sjednici donijela Rješenje o formiranju Koordinacionog tima KS za pitanja migranata, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Ovaj štab treba da osigura i uredi organizirani i sigurni prihvat migranata, u koordinaciji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Službom za poslove sa strancima BiH kao i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. I to po pitanjima utvrđivanja pravnog statusa, prava na prihvat, smještaj, ishranu,...