Novosti

09.10.2019

Operativni tim za praćenje realizacije projekta izgradnje Prve transverzale održao je danas četvrti radni sastanak na kojem je razgovarano o realizaciji ranije dogovorenih aktivnosti u skladu sa donesenim zaključcima.

Direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirza Hulusić izvjestio je o aktivnostima koje se poduzimaju u nastavku procesa eksproprijacije od ulice Braće Begić do ulaska u tunel gradskog autoputa Koševsko Brdo.

...

27.09.2019

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Razvojna banka Federacije BiH danas su potpisali Ugovor o kreditu u iznosu od 25.777.240,00 KM.

Sredstva su obezbijeđena za realizaciju spremnih investicionih projekata resornih ministarstava planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

“Kreditna sredstva su obezbijeđena  pod vrlo povoljnim uslovima gdje kamatna stopa iznosi 2,5 posto fiksno na godišnjem nivou, sa rokom otplate od 12 godina gdje je uključen grace period od jedne godine. Ugovaranjem pod ovim...


26.09.2019

Na poziv ministrice zdravstva Kantona Sarajevo Amele Sofić danas je nastavljen socijalni dijalog između Vlade KS i Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu kantona.

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Malik Garibija, koji je član pregovaračkog tima, kazao je da je Vlada KS ponudila da se potpiše postojeći kolektivni ugovor a da se u martu nastave pregovori u skladu sa projekcijama potrošnje.

"Nama je u prvom je planu interes pacijenata. Povećanja plata za radnike zaposlene u...


24.09.2019

Danas su u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu  predstavljeni rezultati projekta izrade „Studije opravdanosti izgradnje kogenerativnog postrojenja i postrojenja za mehaničko-biološki tretman (MBT) otpada na području Kantona Sarajevo“ kojeg od maja 2018. godine implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA.

Naručitelj izrade studije je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a projekt se realizira kao jedna od aktivnosti predviđenih u Planu upravljanja otpadom Kantona Sarajevo...


23.09.2019

Povodom  objavljenog poziva za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi, a kako bismo otklonili nedoumice koje su evidentne u praksi, informišemo sve zainteresovane zaposlenike organa i institucija Kantona Sarajevo da ugovore o vansudskoj nagodbi mogu zaključivati bez posredovanja advokata.
Ovo uključuje i zaposlenike koje je u toku parničnog i/ili izvršnog postupka zastupao advokat, ukoliko iz određenih razloga ne žele da nagodbu zaključuju putem advokata, kao i slučajeve u kojim advokati ne žele da potpišu ugovor o vansudskoj nagodbi jer bi to podrazumijevalo da se nagodba...