Novosti

18.05.2018

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj vanrednoj sjednici donijela Rješenje o formiranju Koordinacionog tima KS za pitanja migranata, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Ovaj štab treba da osigura i uredi organizirani i sigurni prihvat migranata, u koordinaciji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Službom za poslove sa strancima BiH kao i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. I to po pitanjima utvrđivanja pravnog statusa, prava na prihvat, smještaj, ishranu,...


17.05.2018

U prostoru kakanjske Tvornice cementa održana je 25. sjednica Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, stručno-konsultativnog tijela, sastavljenog od 37 eminentnih poslovnih ljudi koji se nalaze na čelu najvećih kompanija u BiH. U ime Kantona Sarajevo ovoj sjednici prisustvovali su ministri finansija i privrede Jasmin Halebić i Muharem Šabić.

Sjednica, koja se već drugi put održava izvan Sarajeva, razmatrala je dvije teme: Efekti stranih direktnih ulaganja na primjeru Tvornice cementa Kakanj, te...


07.05.2018

Obzirom da je u Kantonu Sarajevo (KS) u toku javna rasprava u vezi sa donošenjem novog zakona o porezu na promet nepokretnosti i da su se u javnosti pojavila nerazumijevanja pojedinih aspekata koje donosi novi Zakon, Ministarstvo finansija KS objavljuje nekoliko osvrta na zakonska rješenja koja su predložena.

Imovinski porezi, u čiju grupu spada i Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava, sa ekonomskog su aspekta efikasniji od ostalih poreza. Ovo stoga što su porezna evazija i izbjegavanje plaćanja poreza kudikamo manje izraženi kod...


03.05.2018

Obzirom da je na nekim web portalima objavljena nepotpuna i štura informacija o Zakonu o porezu na promet nepokretnosti i prava odlučili smo javnost Kantona Sarajevo (KS) u narednih nekoliko nastavaka detaljnije upoznati sa zakonskim rješenjima koja se predlažu. Podsjećanja radi, u aprilu ove godine je Skupština KS usvojila Nacrt zakona o porezu na promet nekretninama i porezu na naslijeđe i poklone čime je otvorena javna rasprava, što znači da zakon još nije stupio na snagu i da postoji mogućnost njegovog dodatnog poboljšanja.

Od 2008...


27.04.2018

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na 123. redovnoj sjednici, na prijedlog Ministarstva finansija KS, prihvatila Projekt reforme korporativnog upravljanja u KS i Gradu Banjaluka, u dijelu koji se odnosi na Kanton Sarajevo, te ovlastila premijera KS Adema Zolja da potpiše sporazum o pružanju stručnih usluga savjetovanja u okviru ovog projekta.

Pomenute stručne usluge savjetovanja provodit će se u kantonalnim javnim preduzećima: „Rad“, „Park“, „Toplane-Sarajevo“, „Sarajevogas“, „Gradski saobraćaj“ i „Vodovod i kanalizacija“.......